Койчевата къща

Цена на един етаж за нощувка:

120 лева с включена закуска

100 лева без включена закуска

Цена на цялата къща за нощувка:

240 лева с включена закуска

200 лева  без включена закуска